Úvod
Pravidla hry
Přátelské hry
Miniturnaje
XP
Klany
Pomůcky ve hře
Sériové pomůcky
Zlaťáky
Nákup Zlaťáků
Jak kontaktovat podporu?
Zásoby
Ligy a žebříčky
Chat
Jak na potíže s hraním?
Nastavení
Jak získávat přátele
Přátelské hry
Sochy
Příjem nových otázek
Videoreklama
Moderátoři
Problémy s přihlášením
Zásady ochrany osobních údajů
Často kladené otázky - F.A.Q.
Smluvní podmínky
E.U.L.A.
Impressum
Pravidla hry

1. Blesková hra

Hra se skládá ze 3 částí:

Stavba základny
Expanze
Bitva


Stavba základny

Pro vstup do samotné hry potřebujete 15 zásob. Po vstupu hra nejdříve náhodně určí umístění základny pro každého hráče. Teritoria, na kterých leží základny, jsou umístěny tak, aby se jejich hranice nedotýkaly teritorií se základnami ostatních hráčů. Každé toto teritorium má hodnotu 1000 bodů a základna obsahuje vždy 3 věže.

Expanze

Dále bojují hráči o zbývající teritoria. Každé kolo začíná s tipovací otázkou pro všechny 3 hráče. Odpověď na takové otázky je vždy celé kladné číslo, nebo 0. Vyhrává ten hráč, který zadá nejbližší tip (tedy odpoví číslem, které je nejblíže správné odpovědi).

Pokud jsou dvě odpovědi stejné nebo jsou stejně vzdálené od správné odpovědi, vítězí odpověď, která byla odeslána rychleji. Hráč, který vyhrál, pak může vybrat 2 pole a hráč na druhém místě vybírá jedno pole. Hráči mohou volit jen dosud volná pole (teritoria), která mají společnou hranici s jimi dosud zabranými poli na mapě. Pokud je takových více, mohou si hráči zvolit, případně dochází k volbě automaticky. Pokud jsou volná pole mimo dosah vlastních polí (odděleny protihráči), dochází k ruční volbě. Hráč získává 200 bodů za každé zabrané teritorium. Tato část hry končí, když už není žádné volné pole k zabrání.

Bitva

Tato část hry se skládá ze 4 částí. Od tohoto momentu se hráči snaží zabrat teritoria svých oponentů (a získat jejich body). Tato fáze sestává ze 4 kol, kde mají vždy všichni tři hráči možnost zaútočit na ostatní. Sled jednotlivých hráčů je během prvních 3 kol určen náhodně.

Útočník a hráč, na kterého je útok veden (obránce) bojují proti sobě, zatímco třetí hráč pozoruje, jak si počínají.

Útočníkovi a obráncovi se pokládají otázky s jednou správnou odpovědí na výběr:

  • Obránce vyhrává, pokud útočník nezvolil správnou odpověď nebo nereagoval
  • Útočník vyhrává, pokud zvolil správnou odpověď a obránce ne.
  • Pokud jak útočník tak obránce zvolili správnou odpověď, bitva je rozhodnuta tipovací otázkou

Pokud útočník vyhraje, získává teritorium, na které útočil, zatímco obránce o něj přichází a také o body, které k tomuto poli připadaly. Útočník získává 400 bodů.

Od tohoto momentu je to nová hodnota pro toto teritorium.

Obránce získává defensivní bonus v hodnotě 100 bodů, pokud vyhraje kolo správných zodpovězením otázky.

Při útoku na domovskou základnu musí útočník rozbít všechny 3 věže na tomto poli. Pokud útočník vyhraje otázku, rozbije jednu věž a pokračuje ve stejném tahu útokem na další věž, která ještě stojí. Jakmile útočník selže, útok končí.

Pokud útočník rozbije poslední věž, získává všechny pole bránícího se hráče, stejně jako všechny jeho body. Když dojde k opakování na částečně rozbitý hrad, neútočí se na již rozbité věže. Pole při rozbití poslední věže získává trvale hodnotu 1000 bodů.

V poslední kole bitvy útočí hráč s nejvíce body jako první, následován hráčem na aktuálně 2. místě.

Pokud poslední bitva nerozhodne o výherci celé hry, rozhodne o něm poslední rozstřel pomocí jedné tipovací otázky, ve které získá úspěšnější hráč 10 bodů.

Vyhodnocení

Na konci hry proběhne vyhodnocení, ve kterém zjistíte počet XP, které získáváte. Více o XP se dozvíte ZDE

2. Dlouhá kampaň

Hra se skládá ze 4 částí:

Stavba základny
Expanze
Dobývání
Bitva


Stavba základnyPro vstup do samotné hry potřebujete 15 zásob. Hráči si nejprve zvolí základní území. Barvy jsou hráčům rozděleny náhodně. Základny nemohou spolu sousedit, každá obsahuje 3 věže a má hodnotu 1000 bodů.

Expanze

Hráč si vybere sousední území se základnou a zabere ho v případě, že správně odpoví na výběrovou otázku. Každé toto území má hodnotu 200 bodů. Tato část se skládá z 6 kol. V zájmu spravedlnosti se pořadí hráčů střídá.

Dobývání

V každém kole hráči odpovídají na na tipovací otázku . Vítěz si může vybrat a obsadit území. Tato území mají hodnotu 300 bodů. Tato fáze trvá, dokud nejsou obsazena všechna volná území.

Bitva

Od tohoto momentu se hráči snaží zabrat teritoria svých oponentů (a získat jejich body). Bitva sestává ze 6 kol, kde mají vždy všichni tři hráči možnost zaútočit na ostatní. Pořadí hráčů pro každé kolo je určené. Princip hry je stejný,jako u Bleskové hry. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem bodů na konci. Pokud hráči zůstane aspoň jedna věž, může znovu sestavit zbořené věže kliknutím na svou vlastní základnu a správně odpovědět na výběrové otázky. Pokud odpoví na otázky správně, budou mu hradní věže obnoveny.

Vyhodnocení

Na konci hry proběhne vyhodnocení, ve kterém zjistíte počet XP, které získáváte.