Úvod
Pravidla hry
Přátelské hry
Miniturnaje
XP
Klany
Pomůcky ve hře
Sériové pomůcky
Zlaťáky
Nákup Zlaťáků
Jak kontaktovat podporu?
Zásoby
Ligy a žebříčky
Chat
Jak na potíže s hraním?
Nastavení
Jak získávat přátele
Přátelské hry
Sochy
Příjem nových otázek
Videoreklama
Moderátoři
Problémy s přihlášením
Zásady ochrany osobních údajů
Často kladené otázky - F.A.Q.
Smluvní podmínky
E.U.L.A.
Impressum
E.U.L.A.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (End User Licence Agreement - E.U.L.A.)

Tato smlouva se vztahuje na všechny uživatele a hráče hry Dobyvatel na VŠECH platformách a webových stránkách. Hrubé porušení může mít za následek zákaz přístupu do hry a/nebo na příslušné webové stránky a/nebo sociální sítě.


1. Informace

1. Podstata hry Dobyvatel
Dobyvatel je strategická kvízová hra pro tři hráče. Od každého uživatele se očekává kultivované vystupování a dodržování zásad fair-play v rámci celé hry. Pokud máte jakékoliv otázky, nejdřív si přečtěte popis hry a odpovědi na často kladené otázky. Také Vám mohou pomoci již zveřejněné komentáře/příspěvky na našem profilech na sociálních sítích.

2. Uživatel
Registrovaným uživatelem (hráčem) se stává každý, kdo se do hry registroval postupem dle čl. 2.

3. Provozovatel
Hru Dobyvatel provozuje společnost THX Games Ltd., která se stará o plynulý provoz hry Dobyvatel, ale nenese odpovědnost za výpadky technického charakteru či za chyby programu. Provozovatel si vyhrazuje právo změny licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

2. Registrace a smazání uživatelského účtu

1. Registrace
Pro registraci do hry Dobyvatel na webových stránkách je třeba zadat platnou e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko „registrovat“. Dále následujte instrukce, které vám budou zaslány na váš email.
K registraci do hry Dobyvatel prostřednictvím sociálních sítí můžete použít svůj stávající účet, který na těchto sociálních sítích máte.
Před registrací si pozorně přečtěte tuto smlouvu, Smluvní podmínky hry Dobyvatel a Zásady ochrany osobních údajů hry Dobyvatel . Registrace do hry je považována za vyjádření souhlasu s těmito dokumenty.


2.1. Jméno ve hře
  • Nick nesmí být urážlivý či negativně namířený vůči jiné osobě.
  • Nick nesmí být vulgární v českém ani jiném jazyce.
  • Nick nesmí mít rasistický či xenofobní podtext.
  • Nick nesmí mít podobu se jmény válečných zločinců, masových vrahů či lidí, kteří aktivně spolupracovali a podporovali zločinecké organizace.
  • Nick nesmí být jménem žijících politiků či mít podobu, která by propagovala určité politické hnutí, náboženství či nenávist vůči někomu.
  • Nick nesmí mít sexuální podtext či propagovat nebo obsahovat název nelegálních drog.
2. Smazání účtu
Smazání účtu ve hře Dobyvatel můžete provést v části menu Nastavení. Smazání účtu vytvořeného prostřednictvím sociálních sítí provedete vymazáním aplikace hry Dobyvatel z jeho profilu na sociální síti.


UPOZORNĚNÍ: V případě smazání účtu zaregistrovaného prostřednictvím webových stránek hry Dobyvatel budou smazány veškeré výsledky, zlaťáky a veškeré zakoupené nebo vyhrané položky (pomůcky, zlaťáky, XP atd.) Pokud se uživatel rozhodne vrátit, bude muset začínat znovu od úplného začátku. Pokud se uživatel registroval prostřednictvím Facebooku, NEDOJDE po vymazání aplikace z facebookového účtu k odstranění jeho statusů.


3. Hra

Prioritním cílem hry je umožnit hráčům hrát proti sobě, a to za body (soutěžní hra) nebo pro zábavu (přátelská hra). Pro dobrou hráčskou atmosféru je nezbytné, aby hráči i během hry dodržovali základní pravidla slušného chování (pozdrav, loučení, nepoužívání vulgarit).

1. Soutěžní místnosti

Za podvádění se považuje, a podle četnosti a závažnosti případů se trestá, když:
- hráč používá víc herních účtů
- dva nebo více hráčů používá jeden herní účet (také pod názvem „nick“ nebo „klon“)
- hráč hraje proti svým vlastním nickům/klonům
- hráč během hry používá pomocné programy, tabulky, vyhledávače a poznámky

UPOZORNĚNÍ: Pro hru smí každý hráč použít pouze jeden herní účet. Pokud se prokáže, že někdo tuto zásadu porušil, bude ze seznamu hráčů vymazán. Používání více herních účtů odporuje zásadám fair play celé hry. Série soutěžních her dvou stejných hráčů jsou považovány za pokus o podvod a hráčům hrozí smazání.

2. Oddělené místnosti

Oddělené místnosti jsou určeny ke hrám a chatům bez výpočtu bodů (např. přátelská hra). Výsledky z oddělených místností se nezohlední při výpočtu XP. Hry v těchto místnostech nemají vliv na hodnoty herních žebříčků.

4. Pravidla chatu (online komunikace)

Veřejný chat (lobby) slouží k chatování mezi hráči o přestávce mezi dvěma hrami a také k tomu, aby hráči našli soupeře pro další hru. V případě nevhodného chování může být hráči přístup do chatu znemožněn/zakázán (udělení banu). Délka a způsob vyloučení se určuje podle závažnosti případu. Ban, udělený na určitý počet her, hráč zruší odehráním potřebného počtu soutěžních her (nikoli přátelských a her v miniturnaji). Mezi nevhodné chování patří:

- nadávky nebo vulgární výrazy
- urážení ostatních hráčů
- podněcování ostatních k porušování pravidel nebo zákona
- diskuze na téma politických, náboženských nebo etnických záležitostí
- vyhledávání sexuálních partnerů nebo pobídky k chatování se sexuální tématikou
- nesrozumitelné příspěvky, nesmyslné shluky písmen, textové obrázky nebo opakovaný text (flooding)
- psaní velkými písmeny (je považováno za agresivní chování)
- chatování v jiném jazyce, než v češtině a slovenštině
- reklama nebo propagace vlastních stránek
- fandění sportovním týmům

UPOZORNĚNÍ: Tento výčet nevhodného chování není konečný a úplný.


5. Stránka pro fanoušky hry Dobyvatel na Facebooku

Na Facebookové stránce pro fanoušky hry Dobyvatel můžete psát příspěvky a komentáře, pokud potřebujete poradit. Příspěvky a komentáře vždy zveřejňujte v jazyce dané stránky.

Příspěvek a komentář může být bez předchozího varování nebo bez udání důvodu smazaný, a to v případě, že:

- používá NEVHODNÝ jazyk
- obsahuje vulgární výrazy
- je jeho obsah urážlivý
- podněcuje ke konfliktům
- obsahuje rasistické nebo pobuřující poznámky
- slouží k politickým nebo náboženským debatám
- porušuje zákony
- obsahuje reklamní nebo jiná obchodní sdělení
- je to opakující se komentář, který byl již v minulosti smazán
- se jedná o flood (záměrné nebo nezáměrné zveřejnění velkého množství příspěvků nebo nesrozumitelného textu)

6. Další pravidla

Porušení níže uvedených zákazů – bez ohledu na počet a závažnost případů – se trestá dočasným nebo trvalým vyfiltrováním, odebráním bodů, zákazem nebo vyloučením ze hry:

- zásah do systému nebo nabourání se do serveru
- nabourání nebo krádež nicku
- poškození techniky nebo obsahu

UPOZORNĚNÍ:

Za technické poškození je považován každý zásah, který zhoršuje estetický vzhled tématu, resp. brání řádnému používání.

Za poškození obsahu je považováno:

- podvádění nebo narušování normální hry ostatních hráčů
- podněcování k podvodu, resp. propagování „technik“ umožňujících podvody
- komentáře, které jsou výrazně a záměrně agresivní a nesouvisejí s tématem
- použití obscénních výrazů
- ohrožení klidu fóra a komunity, poškozování společenského života
- zveřejňování textů, které porušují společenské normy a snižují úctu k přírodním, historickým, vědeckým a kulturním hodnotám
- zveřejňování textů napadajících náboženský systém a přesvědčení
- zveřejňování politicky agresivních textů
- komentáře diskriminující národnosti, etnika, pohlaví a věkové skupiny